SALAM VOKASMA

Terima kasih di atas kesudian anda meluangkan masa untuk melayari vokasma2mpav. Anda akan melihat aktiviti guru-guru dan pelajar-pelajar yang di jalankan di sekolah ini.Wednesday, March 9, 2011

MODUL 12.5 KAWALAN MAGNETIK

Objektif Khusus:

Pelajar akan dapat:
1. mengenalpasti komponen-komponen kawalan
motor.
2. mendawai dan menguji litar kawalan motor.
3. mematuhi langkah-langkah keselamatan dan .

Pencapaian Kompetensi:

Pelajar akan dapat:
1. mengenlpasti tamatan komponen-komponen kawalan motor.
2. mendawai dan menguji litar utama dan kawalan motor.
3. mematuhi langkah-langkah keselamatan.

Matlumat Penting:

Kawalan magnetik ialah satu cara mengawal pergerakan motor seperti Kawalan Hidup-Henti, Kawalan Mara-Songsang dan Kawalan Turutan.

MPAV & KEMAHIRAN

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pelajar-pelajar dan guru-guru MPAV & SKM dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas atau bengkel-bengkel.