SALAM VOKASMA

Terima kasih di atas kesudian anda meluangkan masa untuk melayari vokasma2mpav. Anda akan melihat aktiviti guru-guru dan pelajar-pelajar yang di jalankan di sekolah ini.Monday, September 20, 2010

KURIKULUM DAN PERSIJILAN BARU 2011

Utusan Malaysia, Isnin 20 September 2010.

Jabatan Pembangunan Kemahiran, JPK akam membangunkan kurikulum yang memenuhi piawaian minimum dan selaras dengan bidang ekonomi yang diberi kutamaan. Kurikulum pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TEVT) akan mengandungi komponen kemahiran asas berkaitan dengan literasi dan numersi serta pengguasaan berbagai bahasa.

Pensijilan pendidikan teknikal dan latihan vokasional, TVET akan diseragam dan diiktiraf, dimana sijik SKM akan diguna pakai sebagai persijilan kebangsaan. Bagi memperkukuhkan pengiktirafan ini:

+ mengiktiraf dan menyeragam pelbagai tahap SKM dengan kesemua
sijil yang dikeluarkan oleh penyedia TEVT menjelang 2012,
+ mewajibkan pekerja dalam pekerjaan terpilih memiliki SKM atau sijil
yang setaraf. syarat ini akan dilaksanakan secara berperingkat mulai
2010,
+ Memperluaskan penerimaan SKM sebagai syarat kelayakan masuk
dalam skim perkhidmatan awam, dan ke institusi teknikal dan
vokasional di peringkat tinggi dan ke institusi pengajian tinggi
menjelang 2011.

MPAV & KEMAHIRAN

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pelajar-pelajar dan guru-guru MPAV & SKM dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas atau bengkel-bengkel.