SALAM VOKASMA

Terima kasih di atas kesudian anda meluangkan masa untuk melayari vokasma2mpav. Anda akan melihat aktiviti guru-guru dan pelajar-pelajar yang di jalankan di sekolah ini.Monday, September 20, 2010

MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN TEKNIKAL, LATIHAN VOKASIONAL

Utusan Malaysia 20 September 2010.

Kadar purata enrolmen pelajar yang memasuki aliran teknikal dan vokasional di peringkat menengah atas bagi negara Pertubuhan Kerjasam Ekonomi dan Pembangunan (OECD) adalah 44 peratus, berbanding hanya 10 peratus di Malaysia.

Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10), empat strategi berikut akan diguna pakai untuk mengarusperdanakan dan memperluaskan akses kepada TEVT yang berkualiti:

* Menambah baik persepsi terhadap TVET dan menarik minat lebih ramai pelajar;

* Membangunkan tenaga pengajar TEVT yang lebih efektif;

* Mempertingkat dan mengharmonikan kualiti kurikulum TEVT selaras dengan keperluan industri; dan

* Memperkemas penyampaian TVET.

MPAV & KEMAHIRAN

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pelajar-pelajar dan guru-guru MPAV & SKM dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas atau bengkel-bengkel.